Disclaimer

Disclaimer REMCOmodevoormannen.nl

Wij bedanken je voor een bezoek aan onze website. Deze website wordt beheerd door REMCO Fashion4men te Montfoort, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 54494621.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website gebruiken/bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en telefoonnummer. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te verstrekken – om met u te corresponderen bijvoorbeeld – geschiedt dat op geheel vrijwillige basis. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt REMCO fashion4men om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van REMCO fashion4men, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van REMCO fashion4men waar u klant bent of via het contactformulier op de website
 

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

REMCO Fashion4men gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft REMCO Fashion4men geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

De remcomodevoormannen website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. REMCO Fashion4men is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

REMCO Fashion4men is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.
 

Inhoud website

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site www.remcomodevoormannen.nl mogen niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van REMCO fashion4men. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

 

Links naar andere sites

In onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

 

REMCO Fashion4men

Hoogstraat 64

3417 HD MONFOORT

T: + 31 (0)348.769077
E: info@remcomodevoormannen.nl

 

Onze openingstijden zijn weer als voorheen!

Heb je een vraag of wens, stuur die dan naar info@remcomodevoormannen.nl

Wij nemen dan super snel contact met je op!

 

 

Openingstijden

Ma: Gesloten
Di:   09.30 - 18.00u
Wo: 09.30 - 18.00u
Do:  10.30 - 18.00u
Vr:   09.30 - 21.00u
Za:   09.30 - 17.00u 

Zon- en Feestdagen Gesloten

Contact

Hoogstraat 64
3417 HD Montfoort

T: 0348 - 769077
E: info@remcomodevoormannen.nl

Quodari